top of page

POMÁHÁME HLEDAT NOVÉ CESTY

Jsme sociální podnik, kde osoby se zdravotním postižením a senioři pomáhají jiným seniorům, aby mohli zůstat co nejdéle aktivní, samostatní a v bezpečí. 

Naše cílová skupina:

  • SENIOŘI

  • ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

  • SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

About

INOVACE

PRO

LIDI!

Projekt realizován s podporou EU

Podpořený projekt registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000702 spočívá v podpoře provozu dohledového centra.
V dohledovém centru jsou zaměstnaní i senioři a osoby s handicapem, kteří poskytují podporu a pomoc jiným seniorům či osobám se zdravotním postižením, a to 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. 

Podpořený projekt registrační číslo CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000574 spočívá
v zajištění prostor a ve vybudování bezbariérového zázemí pro specializované dohledové centrum.

 

O NÁS 

Přejeme si, aby naše služba umožnila seniorům udržet si maximum jejich aktivit, a aby je podpořila ve snaze zůstat co nejdéle samostatní a soběstační. Ať jsou doma, na procházce v parku, na lyžích nebo v lese na houbách, naši asistenti jim budou vždy nablízku a v případě potřeby doručí rychlou a efektivní pomoc. Naším cílem je podpořit seniory v jejich snaze o aktivní a bezpečný život.

V rámci toho se zaměřujeme na realizování projektů zaměřených na: zvyšování kvality seniorům poskytované podpory a péče, růst délky aktivního života seniorů, maximalizaci doby, po kterou mohou senioři zůstat samostatní a ve svých vlastních domovech, podporu mobility všech poskytovatelů podpory při poskytování služeb, koordinaci  jednotlivých složek podpory či jejich poskytovatelů (projekty komplexní péče), zkrácení doby hospitalizace a poskytnutí podpory seniorům při jejich návratu do samostatného života, zapojení rodiny, komunit a sociálních skupin do procesu podpory seniora. 

 

Principy

Principy našeho sociálního podnikání

SOCIÁLNÍ PROSPĚCH

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL

Cílem naší společnosti jako sociálního podniku je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30% našich zaměstnanců a poskytujeme integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob, Všichni naši zaměstnanci se účastní na směřování našeho sociálního podniku. 

EKONOMICKÝ PROSPĚCH

Zisk používáme přednostně pro rozvoj společnosti, tzn. min 51% případného zisku je reinvestováno do rozvoje společnosti – sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů. Tržby z prodeje našich služeb tvoří více jak 30 % z celkových výnosů našeho sociálního podniku.

MÍSTNÍ PROSPĚCH

Orientujeme se na lokální potřeby místní komunity a místní poptávky. Zaměstnáváme místní obyvatele a využíváme přednostně místních zdrojů

ENVIROMENTÁLNÍ PROSPĚCH

Provozujeme aktivity tak, abychom prospívali životnímu prostředí tzn. naše společnost jako sociální podnik dodržuje zásady environmentálně šetrného podnikání.

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

O směřování společnosti rozhodujeme kolektivně a na strategických rozhodnutích se podílí všichni zaměstnanci.

Jsme nezávislí (autonomní) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa

Opatovická 1314/9

110 00 Praha 1

Telefon a email

226 292 289 

bottom of page